MENU

До -_________ районного суду

 Кіровоградської області

                                Кіровоградська обл., м. ________, 

        вул. __________

 

Позивач:      __________________________

                                (адреса позивача)

                                 Відповідач:   _________________________,

(адреса проживання)

 

                                                                                                                                                                                                         Ціна позову:_______________
 
ПОЗОВНА ЗАЯВА
 про стягнення боргу

 

      23 березня 2015 року, я,_____________________________ (в подальшому - Позивач) уклав з громадянином _____________________ (в подальшому - Відповідач) договір позики у формі розписки, у відповідності до якого, Позивач передав Відповідачу грошову позику в розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США 00 центів зі строком повернення до 1(першого) травня 2015 року. Позика була надана для особистих потреб. Укладення договору позики підтверджується розпискою Відповідача від 23 березня 2015 року, що відповідає вимогам п. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України (далі за текстом ЦКУ).

    Згідно ст. 11 ЦКУ: Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. 

   Згідно ст. 1046 ЦКУ: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти  або  інші речі,  визначені  родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму  позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договірпозики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

     Відповідно до довідки ______банку на час подання позову офіційний курс ___________________________________________________

 

(офіційного курсу валют Національного банку України на 20 травня 2014 року 1 долар США дорівнює 11,716147 українським гривням.

 Таким чином заборгованістьВідповідача перед Позивачем на 20.05.2014 складає 1054453,23 грн.
 

    Статтею 1047 ЦКУ визначені вимоги до форми договору позики, а саме: Договір позики укладається у письмовій  формі,  якщойого сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

    На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який  посвідчує  передання  йому  позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

      У відповідності до вимог ст. 1049 ЦКУ Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості,  що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. 

      Згідно ст. 530 ЦКУ: Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

  Строк повернення у розписці визначений до 1(першого) травня 2015 року

Станом на _______травня 2015 р. сума позики Відповідачем не повернута.

      Згідно вимог ст. 1050 ЦКУ: Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

      У разі порушення зобов’язання згідно вимог ст. 625 ЦКУ: Боржник не звільняється  від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. 

       Відповідно до ч.1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.

   Неодноразові звернення з проханням повернути борг Відповідач ігнорує та ухиляється від виконання своїх договірних зобов’язань у зв’язку з чим я змушений звернутися до суду для захисту своїх порушених законних прав та інтересів.

     На підставі ст.ст. 11, 530, 625, 1046, 1047, 1049,1050 ЦК України, ст. 3, 32, 15, 107, 88 ЦПК України, -

 

 

 

 

ПРОШУ СУД: 

 

1.  Прийняти дану позовну заяву до розгляду.

2.  Стягнути з ___________________: суму основного боргу у розмірі ________________ грн. (____________________-), на користь ______________.

3. Стягнути з Відповідача _________ грн. (_______) сплаченого судового збору.

 

 

Додатки:

  1. Копія розписки.
  2. Копія паспорту Позивача.
  3. Копія паспорту Відповідача.
  4.  Документ, що підтверджує сплату судового збору у розмірі ________ грн.
  5. Копія позовної заяви та копії додатків для Відповідача.