MENU

Господарський суд Львівської області
79010, м.Львів, вул.Личаківська, 81

Позивач:
Приватне підприємство фірма «ВМВ»
юр.адреса: 79053, м.Львів, вул.В.Великого, 65/68
р/р 26007356780 в ЛФ АБ Б.Р.Р.
МФО 325224, код ЄДРПОУ 20769725

Відповідач:
Державна податкова інспекція
у Франківському р-ні м.Львова
79003, м.Львів, вул.Стрийська, 35

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення
від 13.12.2004 р. № 22717/10/23-2

13.12.2004 р ДПІ у Франківському районі м. Львова було винесено податкове повідомлення-рішення № 22717/10/23-2 на підставі Акту перевірки № 396/23-2/20769725 від 10.12.2004 р. підписане начальником ДПІ у Франківському районі м. Львова п. М.Ф. Малицькою.
Наше підприємство зверталося зі скаргами на дане рішення, проте наші заперечення не було взято до уваги та скарги залишено без задоволення.
По суті винесеного рішення висловлюємо наступні заперечення:
Між ПП фірма „ВМВ” та ПП „Укртехнопроект” був укладений договір № 03/01-7 від 01.03.2004 р. про надання послуг. В даному договорі ПП фірма „ВМВ” виступало як „Замовник”, а ПП „Укртехнопроект”, як „Виконавець”. Роботи згідно вищезгаданого договору виконані сторонами в повному обсязі, про що свідчать акти виконаних робіт та податкові накладні, оформлені належним чином.
Під час проведення планової документальної перевірки, наслідком якої є Акт ДПІ у Франківському районі м. Львова № 396/23-239/20769725 від 10.12.2004 р., працівники ДПІ встановили (з невідомих джерел), що ПП „Укртехноппроект” не є виконавцем наданих послуг, а посередником, що не тільки не відповідає дійсності, а суперечить умовам укладеного між сторонами договору.
Але, всупереч встановленому в п.1.13 вищезгаданого Акту сказано, що під час проведення зустрічної перевірки ПП „Укртехнопроект” порушень не встановлено, отже в даному випадку є незрозуміла позиція ДПІ у Франківському районі м. Львова, яка більш схильна до чинення тиску на підприємство, ніж здійснення планової перевірки.
Також, слід зауважити, що у ПП фірма „ВМВ” відсутні будь-які договірні стосунки з МПП „ЛісСервіс” м. Луганськ та ПП „Делія” м. Київ. Залишається незрозумілим, яке відношення мають вищезгадані підприємства до господарської діяльності, яку провадить ПП фірма „ВМВ”.
Окрім того, п. 2.2 Акту № 396/23-239/20769725 від 10.12.2004 р. містить посилання на п. п. 5.3.9, п. 5.3. ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, який говорить, що за наявності зазначених документальних доказів віднесенню до складу валових витрат підлягають фактичні суми виплат, але не більші ніж суми, розраховані за звичайними цінами. При складанні Акту від 10.12.2004 р., ДПІ у Франківському районі м. Львова не було проведено розрахунку за звичайними цінами, а суму яка включена до складу валових витрат підприємства, було скасовано повністю, що суперечить нормам Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.
Отже, в даному випадку застосування п. п. 5.3.9, п. 5.3. ст. 5 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”, є неправомірним та безпідставним.
На підставі вище наведеного та керуючись ст. ст 2, 12 ГПК України,-

ПРОШУ:

1. Визнати недійсним повідомлення-рішення № 22717/10/23-2 від 13.12.2004 р. керівника ДПІ у Франківському районі м. Львова, як таке, що суперечить чинному законодавству України.
2. Стягнути з ДПІ у Франківському районі м. Львова сплачене державне мито у справі в сумі 85, грн. та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення господарського процесу.

Додаток:
1. Копія податкового повідомлення-рішення № 22717/10/23-2 від 13.12.2004 року.
2. Копія Акту № 396/23-239/20769725 від 10.12.2004 року.
3. Копія договору № 03/01-7 від 01.03.2004 року.
4. Платіжне доручення про сплату державного мита в розмірі 85,00 грн., завірене печаткою та підписами посадових осіб банку.
5. Платіжне доручення про сплату 118 грн. за інформаційно-технічне забезпечення господарського процесу.
6. Квитанція поштового відділення з описом вмістимого, що підтверджує відправлення позовної заяви Відповідачу.

Директор
ПП фірма “ВМВ” _______