MENU

Господарський суд м. Києва
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б

Позивач: Державна госпрозрахункова організація „Житло-інвест”
Головного управління житлового забезпечення
Київської міської державної адміністрації
Адреса: 01034 м. Київ-34, вул. Володимирська,42
р/р 0000000000000 у Старокиївській філії АКС УСБ м.Києва,
МФО 000000 код 000000000

Відповідач: Закрите акціонерне товариство
Молодіжний житловий комплекс „Академмістечко”,
Адреса: 03115, м. Київ-115, площа Святошинська, 1,
р/р 000000000000 в Оболонській філії АТ „Укрінбанк” м.Київ
МФО 000000, код 00000000

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання Договору надання послуг №14 від 26.06.2001 р., акту № 14-д до нього та Додаткової угоди №1 від 05.03.2002 р. недійсними

26 червня 2001 року між ЗАТ МЖК „Академмістечко” та ДГО „Житло-інвест” був укладений Договір надання послуг №14, відповідно до умов якого ДГО „житло-інвест” передав ЗАТ МЖК „Академмістечко” 83 квартири загальною площею 6237,77 кв.м., на загальну суму 10604515,00 грн., у будинку №1 по площі Святошинській в м.Києві (корпуси „Б”, „В”) для залучення інвесторів та укладення з ними інвестиційних договорів на продаж квартир.
Вважаємо, що даний договір не відповідає вимогам закону, а тому повинен бути визнаний недійсним з наступних підстав.
Відповідно до ст. 153 ЦК України „Укладення договору” (в редакції 1963 р.) договір вважається укладеним, коли між сторонами в потрібній у належних випадках формі досягнуто згоди по всіх істотних умовах.
Істотними є ті умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди.
Згідно з Експертним аудиторським висновком від 30.04.2004 р. спірний договір неможливо віднести до жодного з видів цивільно-правових договорів повністю.
Спірний договір не є різновидом договору підряду, оскільки такий договір не може передбачати подальше укладення будь-яких договорів з третіми особами. Спірний договір містить лише деякі ознаки договору підряду.
Спірний договір містить деякі ознаки договору доручення, але за договором доручення повірений укладає угоди від імені довірителя. Оскільки на виконання договору №14 договори інвестування укладалися не від імені ДГО „Житло-інвест”, а від імені ЗАТ МЖК „Академмістечко”, то спірний договір не є договором доручення.
Спірний договір містить деякі ознаки договору комісії. Однак, відповідно до ст. 395 ЦК України (в редакції 1963 р.), за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені за рахунок комітента. Відповідно до ст. 398 ЦК України майно, що надійшло до комісіонера від комітента за договором комісії має бути власністю останнього. Однак квартири, що передавалися позивачем відповідачу для залучення інвестицій за спірним Договором № 14, ніколи не були власністю ДГО „Житло-інвест”, тобто позивач не може бути комітентом.
як видно із аналізу тексту спірного договору, однозначно визначити, які норми матеріального права регулюють правовідносини між ДГО „Житло-інвест” та ЗАТ МЖК „Академмістечко”, що витікають із Договору №14 від 26.06.2001 р., неможливо, оскільки спірний договір містить такі внутрішні суперечності, які унеможливлюють віднесення його до будь-якого виду договорів, передбачених чинним законодавством. А це, в свою чергу, робить неможливим належну конкретизацію прав та обов’язків сторін у договорі.
Таким чином, на нашу думку, є всі підстави вважати, що Договір надання послуг №14 від 26.06.2001 р. є таким, що не відповідає вимогам закону, а тому цей договір та Акт №14-Д, який є додатком до нього, повинні бути визнані недійсними.
Крім того, 05.03.2002 р. між ЗАТ МЖК „Академмістечко” та ДГО „Житло-інвест” було укладено додаткову угоду №1 до Договору №14 від 26.06.2001 р., яка не є самостійною угодою, а є лише додатком до спірного договору. Отже вказана Додаткова угода №1 від 05.03.2002 р. до Договору №14 від 26.06.2001 р., як невід’ємна частина спірного договору, теж підлягає визнанню недійсною.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 48 ЦК України (в редакції 1963 р.), ст.ст. 60, 83, 84 ГПК України,

ПРОСИМО:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Визнати Договір надання послуг №14 від 26.06.2001 р., Акт №14-Д від 26.06.2001 р. та Додаткову угоду №1 від 05.03.2002 р. до Договору надання послуг №14 від 26.06.2002 р., укладені між ЗАТ МЖК „Академмістечко” та ДГО „Житло-інвест”, недійсними.
3. Стягнути з ДГО „Житло-інвест” на користь ЗАТ МЖК „Академмістечко” 85 грн. сплаченого держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн.

Додаток:
Докази надіслання копії зустрічної позовної заяви ДГО „Житло-інвест”.
Докази сплати держмита.
Докази оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
Копія Експертного аудиторського висновку від 30.04.200

Директор ЗАТ МЖК „Академмістечко” П. Іванов