MENU

До ___________________ (найменування суду)
Позивач: Відкрите акціонерне товариство “Молоток”,
місцезнаходження: 00000, м. Київ, вул. Молотоцька, 6;
код ЄДРПОУ: ________________.
Відповідачі: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю
“Щедрик”
місцезнаходження: 11111, м. Київ, вул. Щедрівська, 1;
код ЄДРПОУ: _______________.

2) Приватне підприємство “Хитрик”
в особі директора Хитруна Х .Х.,
місцезнаходження: 22222, м. Київ, вул. Хитрівська, 2.
код ЄДРПОУ: _______________.
3) Відділ державної виконавчої служби
Шустрівського району м. Києва,
місцезнаходження: 33333, м. Київ, вул. Шустрівська, 3
____________________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО ТА ЗВІЛЬНЕННЯ МАЙНА З-ПІД АРЕШТУ

“___” ______________________ 20__ р. відділ Державної виконавчої служби Шустрівського районного управління юстиції у м. Києві (далі – ВДВС) відкрив виконавче провадження за заявою ТОВ “Щедрик” (Відповідач 1) про примусове виконання наказу Господарського суду м. Києва N 77/777 від “___” ______________ 20__ р. щодо __________________________________.
У межах даного провадження було проведено арешт токарних верстатів у кількості 10 одиниць. Приводом для здійснення таких заходів стала пропозиція Відповідача 1 у даній справі, з якої випливає, що вказані верстати належать на праві власності Відповідачеві 2 по справі.
Насправді таке твердження на момент подання вказаної пропозиції не відповідало дійсності з наступних причин.
Вказані верстати ВАТ “Молоток” отримало від Відповідача 2 на умовах фінансового лізингу (Договір фінансового лізингу між ВАТ “Молоток” і ПП “Хитрик” від “___” _____________ 20__ р.). “___” ______________ 20__ р. строк дії названого Договору закінчився, тому отримані на його виконання верстати, відповідно до п. __ Договору, перейшли у власність Позивача з “___” _________________ 20__ р.
Відповідно до п. 5.1.4 Інструкції “Про проведення виконавчих дій”, затвердженої наказом Мін’юсту N 74/5 від 15 грудня 1999 р., стягнення звертається тільки на майно боржника, яке належить йому на праві приватної власності. Оскільки вказані верстати не належать Відповідачеві 2, вони мають бути звільнені з-під арешту.
“___” ____________ 20__ р. Позивач звернувся до ВДВС Шустрівського районного управління юстиції у м. Києві із заявою про звільнення верстатів з-під арешту, однак це звернення було залишено без уваги, що й змусило Позивача звернутися за захистом порушених до суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 16, (387) 391, 392 Цивільного кодексу України та ст. 59 Закону України “Про виконавче провадження”

ПРОСИМО:

Визнати право власності ВАТ “Молоток” на вказані верстати та звільнити їх з-під арешту.
Додатки:
___________________________________.
Докази сплати державного мита.
Докази сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи
Копія заяви про звільнення верстатів з-під арешту від “___” ____________ 20__ р.
Документи, що підтверджують право власності на обладнання, включене до опису й вилучене у ВАТ “Молоток”.
Список верстатів.
Докази надіслання відповідачам копій позовної заяви
__________________________________.
__________________________________.
Директор _______________ М. М. Молотковський