MENU

Господарський суд Київської області
01033 м. Київ, вул. Жилянська, 58-б

Позивач: Прокурор Яготинського району
Київської області
в інтересах держави в особі
Державного управління екології та
природних ресурсів в Київській області

Відповідач: ДП “Успіх” ВАТ “Київщина”
12001, Київська обл., Яготинський р-н,
с. Мареничі.
ЄДРПОУ 27900128

ПОЗОВ

про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб’єктів господарювання.
(в порядку ст. 2 ГПК України, ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру”)

Перевіркою природоохоронної діяльності дочірнього підприємства “Успіх” відкритого акціонерного товариства “Київщина” встановлено, що підприємством за період з 1 липня 2003 року по 1 квітня 2004 року здійснювалось самовільне використання підземних водних ресурсів без дозволу на спецводокористування, оформленого в установленому порядку, чим порушено вимоги ст. 38 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та ст. 49 Водного кодексу України.
Згідно довідки ДП “Успіх” ВАТ “Київщина” № 220 від 23 квітня 2004 року за період з 1.07.03 р. по 1.04.04 р. було використано без дозволу прісних вод із підземних свердловин в кількості 9907 куб.м., чим заподіяно збитків державі в загальній сумі 524 грн. 08 коп.
Викладене підтверджується актом перевірки Яготинської державної екологічної регіональної інспекції від 20 квітня 2004 року стосовно дотримання відповідачем вимог природоохоронного законодавства та розрахунком збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання підземних свердловин.
Відповідно до ст.ст. 41, 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та ст. 110 Водного кодексу України за самовільне використання водних ресурсів ДП “Успіх” ВАТ “Київщина” повинно нести відповідальність згідно чинного законодавства.
Статтею 11 Водного кодексу України передбачено, що відповідач зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані ним внаслідок порушень, в розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України.
Відповідно до вимог ст. 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, шкода, заподіяна в наслідок порушення природоохоронного законодавства, підлягає компенсації в повному обсязі без зниження розміру відшкодування та незалежно від сплати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.
На момент пред’явлення позовної заяви до суду, шкода, спричинена відповідачем не відшкодована, що в свою чергу негативно впливає на здійснення управлінням екології в Київській області державної політики направленої на охорону навколишнього природного середовища.
Органом, який уповноважено державою здійснювати охорону навколишнього природного середовища є Державне управління екології та природних ресурсів в Київській області.
Відповідно до ст. 121 Конституції України та ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру” прокуратура Яготинського району змушена звернутися з позовом до суду на захист державних інтересів в особі Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 54 ГПК України, ст. 11 Водного кодексу України, ст.ст. 20, 36-1 Закону України “Про прокуратуру”, -

просимо:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з ДП “Успіх” ВАТ “Київщина” на користь Державного управління екології та природних ресурсів в Київській області 524 грн. 08 коп. заподіяних збитків.

Додатки:
1. Копія довідки ДП “Успіх” ВАТ “Київщина” № 220 від 23 квітня 2004 року.
2. Копія акту перевірки Яготинської державної екологічної регіональної інспекції від 20 квітня 2004 року.
3. Розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання підземних свердловин.
4. Докази надіслання копії позовної заяви і доданих до неї документів відповідачу.

Прокурор Яготинського району
Київської області Б.К. Кондратюк

 

 

Господарський суд м. Києва
01030 м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В

Позивач: Прокурор Печерського району м. Києва
в інтересах держави в особі
Міністерства транспорту України
та Державного територіально-галузевого
об’єднання “Південно-Західна залізниця”

Відповідач: Товариство з обмеженою
відповідальністю “Меліса”
04008, м. Київ, вул. Юрківська,5
ЄДРПОУ 27900128

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб’єктів господарювання.

Київська дистанція захисних лісонасаджень є відокремленим структурним підрозділом Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”, яке засновано на державній власності, входить до сфери управління Міністерства транспорту України та створена з метою захисту від несприятливих природно-кліматичних умов і факторів з метою забезпечення безперебійного руху залізничного транспорту шляхом проведення лісогосподарських, лісозахисних, лісоохоронних заходів і робіт.
20 липня 2004 року Київською дистанцією захисних лісонасаджень на підставі листа Боярської міської ради за № 300 від 16.05.04 було виписано лісорубний квиток № 86 Товариству з обмеженою відповідальністю “Меліса” на вирубку 41 дерева в смузі відведення залізниці.
04.08.04 та 05.08.04 ТОВ “Меліса” проводило вирубки дерев, відповідно до лісорубного квитка №86. Під час рубки Відповідачем в порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища було вирубано 12 зайвих дерев, не зазначених у лісорубному квитку, про що 08.08.04 майстром Київської дистанції захисних лісонасаджень складений акт про лісопорушення за №2.
Незаконною вирубкою дерев з боку ТОВ “Меліса” державі в особі Міністерства транспорту України та ДТГО “Південно-Західна залізниця” завдано шкоду на суму 4 540 грн. 35 коп.
Відповідно до ст. 66 Конституції України, кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Згідно зі ст. 68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”(надалі — Закону), підприємства, установи, організації та громадяни зобов’язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
Відповідно до ст. 69 Закону, шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.
ДТГО “Південно-Західна залізниця” — це створене відповідно до ст. 14 Закону України “Про залізничний транспорт” статутне територіальне галузеве об’єднання, засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства транспорту України, яке виступає як орган управління майном.
Залізничний транспорт є однією з базових галузей економіки України, який забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потреби населення з перевезень. Оскільки власником і засновником ДТГО “Південно-Західна залізниця” є держава в особі Міністерства транспорту України, яке є центральним органом виконавчої влади, то невідшкодування Відповідачем шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища порушує інтереси держави в галузі залізничного транспорту, охорони довкілля, а саме: негативно впливає на повноцінне задоволення ДТГО “Південно-Західна залізниця” виробничих потреб державних підприємств залізничного транспорту, тягне невиконання ним своїх основних виробничих планів та можливість утворення заборгованості щодо сплати обов’язкових платежів до державного бюджету, суперечить основним принципам екологічної політики держави в частині збереження та раціонального використання природних ресурсів, здійснення діяльності з додержанням вимог екологічної безпеки.
У правовідносинах, що є предметом спору, інтереси держави в особі Міністерства транспорту України та інтереси ДТГО „Південно-Західна залізниця” збігаються повністю (п. З ст. 4 Рішення Конституційного Суду України від 04.04.99), про що свідчить наступне: згідно зі ст. 2 Закону України “Про залізничний транспорт” залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв’язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному і економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України, порушення ж майнових інтересів ДТГО “Південно-Західна залізниця” негативно впливає на рівень обслуговування підприємств залізничного транспорту України, що створює небезпеку зриву їх виробничих планів, планів перевезень вантажів та пасажирів залізницями України.
Відповідно до ст. 121 Конституції України, захист і представництво інтересів держави в судах покладено на органи прокуратури.
Ст. 37 Закону України “Про прокуратуру” передбачено, що нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури.
При здійсненні нагляду органи прокуратури застосовують наданні їм законодавством України права, включаючи звернення до судів або господарських судів з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Згідно зі ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру”, прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво у будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 121 Конституції України, ст.ст. 20, 36-1 Закону України “Про прокуратуру”, ст.ст. 37, 68, 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 100 Лісового Кодексу України. ст. 440 ЦК України, ст.ст. 2, 29, 61, 64, 82 ГПК України, -

просимо:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з ТОВ “Меліса” на користь Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця” 4 540 грн. 35 коп. завданої шкоди.

Додатки:
1. Копія листа Боярської міської ради за № 300 від 16.05.04 р.
2. Копія лісорубного квитка № 86 на вирубку 41 дерева в смузі відведення залізниці.
3. Копія акту про лісопорушення № 2 від 08.08.04 р.
4. Докази надіслання копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідачу.

Прокурор Печерського району
м. Києва Б.К. Кондратюк