MENU

До__________ районного суду ____________

м. __________ Вінницької області, вул.______

 

                                                                                                                                                                                                                  Позивач:        П.І.П.

Адреса проживання та контактні дані

Бершадського району, Вінницької області

Відповідачі:

П.І.П.

Адреса проживання та контактні дані

П.І.П.

Адреса проживання та контактні дані

П.І.П.

Адреса проживання та контактні дані

 

Ціна позову: ___ грн

Судовий збір:243 грн 60 коп.

 

                                       ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності на майно в порядку спадкування

     10.06.2009 року помер мій батько_____________________, який до дня смерті був зареєстрований та проживав  за адресою: ________________________________________, Вінницької області, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія 1-АМ №_____________, виданим 10.06.2009 року.

    Після його смерті залишилась спадщина, яка складається з 10, 257 % статутного фонду ТОВ «Хвиля», що становить 1436 грн, що підтверджується довідкою ТОВ «Хвиля» від 28.08.2013 року, статутом ТОВ «Хвиля», затвердженого загальними зборами учасників від 20.05.2002 року, протоколом №1 установчих зборів засновників  від 20.05.2002 р. та установчим договором про створення ТОВ «Хвиля» від 20.05.2002 року.

     Після смерті батька відповідно до ст. 1261 ЦК України, спадкоємцями першої черги залишились я – його син, ______________________________, його дружина –___________________, його донька – _________________ та син – ______________________.

   Я, моя мати - П.І.П. та мій брат - П.І.П,  проживали разом з померлим, доглядаємо спадкове майно і вживаємо заходів для його охорони, що підтверджується довідкою_________ сільської ради №669 від 11.12.2013 року, а отже, фактично прийняли спадкове майно відповідно до ч.3 ст. 1268 ЦПК України. Донька померлого ____________ на час смерті батька проживала окремо, у визначеному законом порядку спадкове майно не приймала та не претендує на нього .

    Коли я звернувся в нотаріальну контору з метою належного оформлення права власності на спадкове майно, яке залишилося після смерті мого батька, то отримав постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії. Також, у мене з відповідачами виникли суперечності відносно визначення часток та поділу спадкового майна. У зв’язку з вищенаведеним я змушений звернутися до суду з позовом.

    Відповідно до п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008р. « Про судову практику у справах про спадкування», у разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

    У ч.2 ст. 1223 ЦК України вказано, що у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини, або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини, право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу. Я та відповідачі відповідно до ст.1261 ЦК України, є спадкоємцем першої черги.

    До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкоємцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті, як передбачено ст. 1218 ЦК України.

   Відповідно до ч.1 ст. 392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

     На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 392, 1218, ч.2.ст. 1223 , ч.1 ст. 1261-1265 ЦК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008р. « Про судову практику у справах про спадкування»,-

                                                              ПРОШУ:

       Визнати за мною, _____________________________, як за спадкоємцем першої черги за законом в порядку спадкування після смерті ___________________________________________, померлого 10.06.2009 року, право власності на частку 10,257% статутного фонду   ТОВ «Хвиля»  м. _________________________області, що складає 1436 (одна тисяча чотириста тридцять шість) грн.

     Додатки:

1.      Довідка _______________ сільської ради

2.      Копія паспорта та ідентифікаційного коду 

3.      Копія свідоцтва про укладення шлюбу

4.      Копія свідоцтва про смерть

5.      Копія паспорту та ідентифікаційного коду П.І.П.

8.      Довідка ТОВ «Хвиля»

9.      Статут, протокол установчих зборів засновників № 1 та Установчий договір ТОВ «Хвиля»

10.  Витяг з Єдиного державного Реєстру юридичних осіб

11.  Витяг зі Спадкового реєстру

12.  Копії позовної заяви з додатками

 

      ____________.2015 року                                                                                                                                                                                                              __________