MENU
До ______________ районного
(міського) суду ___________
ЗАЯВНИК ___________________
(п.і.п.б., адреса) 
ЗАЦІКАВЛЕНІ ОСОБИ_________
(п.і.п.б., адреса) 

Заява
про встановлення факту прийняття спадщини
"__" _____ 19__ р. помер ______ (вказати п.і.п.б. спадкодавця та його родинні відносини з заявником). Після його смерті відкрилася спадщина, яка складається з ______ (перелік майна померлого). Це майно (якщо частина - вказати, яка саме) перейшло в моє володіння і я фактично прийняв спадщину. Це підтверджується ______. Однак у встановлений законом строк я не звернувся до нотаріального органу за отриманням свідоцтва про право на спадщину. Зараз мені необхідно отримати свідоцтво про право на спадщину. Нотаріальна контора видати мені свідоцтво відмовилася у зв'язку з тим, що для цього необхідно встановити юридичний факт прийняття спадщини. 

Згідно зі ст. 273 Цивільного процесуального кодексу України. 

 

ПРОШУ:
Встановити факт прийняття мною, спадщини, яка відкрилася після смерті _____ (п.і.п.б. спадкодавця). 


Додаток:

1. Докази, що підтверджують факт відкриття спадщини (копія свідоцтва про смерть) і наявність майна у спадкодавця. 
2. Докази, що підтверджують факт прийняття спадщини, зокрема, довідки житлових органів, сільради проте, що спадкоємець проживає в тому ж населеному пункті, де проживав спадкодавець, довідки або квитанції про ремонт будови, оплата спадкоємцем податків та інші документи. 
3. Довідка нотаріальних органів про відмову у видані свідоцтва про право на спадщину. 
4. Копії заяви. 

Дата                                                                                                                                                                                 Підпис