MENU

До ___________________ районного
(міського) суду ________________
Позивач(і) _____________________
(п. і. п. б., адреса)
Відповідачі ____________________
(назва організації, п. і. п. б., адреса)

Позовна заява
про визнання авторства (співавторства)

У 2010 р. видавництво “Свічадо” видало книгу “Життя племен у Гімалаях”, автором якої вказаний Семенов Іван Семенович.
Вважаю, що авторство зазначеного твору вказано неправомірно. Цей твір створено мною Кузенком Олегом Федоровичем одноособове у співавторстві з Семеновим І. С.
Моє авторство (співавторство) підтверджується наступним: ____ (навести докази, що підтверджують авторство чи співавторство, зокрема, рукописи, таблиці, креслення, схеми, плівки, письмові угоди про спільну роботу тощо).
На підставі викладеного та керуючись ст. 11 (ст. 12 щодо співавторства), п. 1 ст. 43 Закону України “Про авторське право і суміжні права”,

ПРОШУ:


1. Визнати мене автором (співавтором) ___ (вказати, якого твору)
2. Стягнути на мою користь авторський гонорар в сумі ___ грн.
3. Викликати свідків ____________________ (п. і. п. б., адреса)
4. В порядку підготовки справи до судового розгляду призначити експертизу ___ (для встановлення розміру творчого внеску автора чи співавтора, виявлення інших обставин, що потребують спеціальних знань).
Додаток:
1. Оригінал рукопису (якщо є).
2. Письмова угода сторін про спільну роботу (якщо спір про
співавторство).
3. Копії позовної заяви (за кількістю відповідачів).
4. Інші докази.

Підпис
Дата

Об’єктом авторського права можуть бути твори науки, літератури чи мистецтва, виражені в будь-якій об’єктивний формі. Законом України “Про авторське право і суміжні права” охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані з створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).
Автор є первинним суб’єктом, якому належить авторське право. Автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику оприлюдненого твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.
Співавторами вважаються особи, спільною творчею працею яких створено твір. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. В разі порушення спільного авторського права, кожний співавтор може доводити своє право в судовому порядку. Винагорода за використання твору належить співавторам в рівних частках, якщо в угоді не передбачено інше.

До Печерського районного суду м. Києва
Позивач: Максутов Ібрагім Ібрагімович
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Відповідачі: Ізвєков Костянтин Олександрович
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Видавництво «Випічка»
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист права інтелектуальної власності

Ми з відповідачем художники, маємо спільну творчу майстерню, де працюємо, обмінюємося своїми творчими здобутками і зберігаємо всі свої твори.
У квітні 2008 р. до мене звернулося видавництво «Випічка» з пропозицією проілюструвати дитячу книжку «Дзвоник».
Ми домовились, що я підготую добірку ескізів малюнків, покажу їх видавництву і, якщо дійдемо згоди, то укладемо видавничий договір.
Я поділився своїми планами з відповідачем, підготував малюнки, але не встиг віднести їх у видавництво, бо поїхав у відрядження.
Через 10 днів я повернувся і пішов до видавництва, але там мені сказали, що вже відпала потреба в моїх послугах, тому що художник Ізвєков К. О. запропонував їм свої малюнки, які підійшли, і видавництво уклало з ним договір на ілюстрування книжки.
Я попросив показати мені його малюнки і побачив, що це ті самі, які зробив я перед від’їздом у відрядження ті залишив у майстерні.
Я показав у видавництві наявні у мене малюнки і залишив заяву про те, що я є автором наданих Ізвєковим К. О. малюнків і попросив до вирішення спору в суді не видавати книжку з цими малюнками.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. З, 118-120 ЦПК України, на підставі ст. 11, п. І ст. 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст.ст. 431, 432 ЦК України.

ПРОШУ:

Визнати мене автором малюнків до дитячої книжки «Дзвоник», наданих видавництву «Випічка» художником Ізвєковим К. О., і передати їх мені.

Додатки:

1) Заява про негайне забезпечення позову шляхом заборони видавництву видавати книжку з малюнками, які надав Ізвєков К. О.

2) Малюнки до дитячої книжки «Дзвоник», виготовлені мною.

3) Квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

4) Заява про витребування у видавництва «Випічка» видавничого договору з Ізєковим К. О. і наданих ним малюнків.

5) 2 копії позовної заяви.

(дата) (підпис)