MENU

До ______________районного суду _________області

 

Стягувач:П.І.П.,

15000 смт. Ріпки,

Ріпкинського району Чернігівської області,

вул. Серпнева, буд. № 22 кв. № 5

 

 

 

Боржник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зорепад»

15000 смт. Ріпки, Ріпкинського району Чернігівської області,

вул. Святомиколаївська, 10. р/р  22222222222222

в Ріпкинському відділенні

 

АППБ  «Аваль»
МФО  111111
код  44444444

 

Сума боргу: 2953 грн. 59 кон.


 
ЗАЯВА
про видачу судового наказу

 


    З 07 серпня 2004 року я працюю в TOB „Зорепад" на посаді майстра, про що в моїй трудовій книжці зроблено запис № 18 від 07 серпня 2004 року.

3 01 вересня 2005 року я не отримую заробітної плати. Сума заборгованості складає 2953 грн. 59 коп., що підтверджується довідкою TOB „Зорепад" № 615 від 01 листопада 2005 року.

Мої письмові звернення (вх. № № 08 та 12 від 10. 10. і 25. 10. 2005 р.) з вимогами виплатити нараховану заробітну плату адміністрація TOB „Зорепад" ігнорує, кошти не виплатила й письмової відповіді не надала.

Видача судового наказу поновить моє право на оплату праці, оскільки нараховану заробітну плату боржник своєчасно не виплатив.

На підставі ст. ст. 3,96, 97 ЦПК України, ст. 115 КЗпП України -
ПРОШУ:
1.    Видати судовий наказ про стягнення з ТОВ „Зорепад" на мою, Іванова Івана Івановича користь, 2953 грн. 59 коп. нарахованої але не виплаченої заробітної плати за період з 01 вересня по 01 листопада 2005 року.
2.    Від сплати судового збору прошу звільнити мене згідно ст. 4 п. 1 Декрету Кабінету Міністрів України № 7-93 від 21. 01. 1993 року ,Дро державне мито".

ДОДАТОК:
Довідка TOB „Зорепад" № 615 від 01. 11. 2005 року (з копією для боржника);
Дві завірені копії витягу з трудової книжки БТ № 126714 на моє ім'я (по 1 арк. кожний);
Другі примірники моїх заяв до відповідача за вх. № № 08 та 12 від 10.10 і 25. 10. 2005 р. та їх ксерокопії.


 

15 листопада 2005 року.                 ( підпис стягувача)               Іванов І. І.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Нормативна база: ЦПК України

Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

1. Заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі.

2. У заяві повинно бути зазначено:

1) найменування суду, в який подається заява;

2) ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3) вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;

{Пункт 4 частини другої статті 98 виключено на підставі Закону № 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року}

5) перелік документів, що додаються до заяви.

3. Заява підписується заявником або його представником і подається з її копіями та копіями доданих до неї документів відповідно до кількості боржників.

4. До заяви, яка подається представником заявника, повинно бути додано документ, що підтверджує його повноваження.

5. До заяви про видачу судового наказу додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

{Статтю 98 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3674-VI від 08.07.2011}

6. До неналежно оформленої заяви застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом.

{Частина перша статті 99 в редакції Закону № 3674-VI від 08.07.2011}

2. У разі відмови в прийнятті заяви про видачу судового наказу або в разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повертається. У разі пред'явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження сума судового збору сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу зараховується до суми судового збору, встановленої за позовну заяву.

{Стаття 99 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2875-IV від 08.09.2005; в редакції Закону № 2453-VI від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3674-VI від 08.07.2011}

Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення

1. Суддя повертає заяву про видачу судового наказу, у разі якщо:

1) заявник у встановлений судом строк не усунув недоліки заяви про видачу судового наказу;

2) до моменту відкриття наказного провадження надійшло звернення заявника про повернення заяви про видачу судового наказу;

3) наявні обставини, зазначені у пунктах 2-4 частини третьої статті 121 цього Кодексу.

2. Про повернення заяви про видачу судового наказу суддя постановляє ухвалу.

3. Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, у разі якщо:

1) заявлено вимогу, не передбачену статтею 96 цього Кодексу;

2) із заяви і поданих документів вбачається спір про право;

3) наявні обставини, зазначені у пунктах 2-5 частини другої статті 122 цього Кодексу.

4. Про відмову у прийнятті заяви суддя постановляє ухвалу.

5. У разі якщо в заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу лише в частині цих вимог. У разі якщо заявлені вимоги між собою взаємопов'язані і окремий їх розгляд неможливий, то суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

6. У разі якщо боржником у заяві про видачу судового наказу, щодо якої відсутні підстави для її повернення чи відмови у видачі судового наказу, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження такої заяви звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання фізичної особи - боржника.

Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника має бути надана протягом трьох днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання (перебування) особи відповідного звернення суду.

У разі якщо за результатами розгляду отриманої судом інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника буде встановлено, що заява про видачу судового наказу не підсудна цьому суду, суд повертає стягувачу заяву про видачу судового наказу.

У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника, суд відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

7. Питання про відкриття наказного провадження або відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу суддя вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження заяви до суду, закінчення строку, встановленого для усунення недоліків заяви про видачу судового наказу та не пізніше наступного дня після отримання судом у порядку, передбаченому частиною шостою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - боржника. Про відкриття наказного провадження суддя постановляє ухвалу.