MENU

Господарський суд Київської області
01033 м. Київ, вул. Жилянська, 58-б

Позивач: Київське обласне територіальне
відділення Антимонопольного комітету України
01006, м. Київ, бульвар Л. Українки,6

Відповідач: Рокитнянське районне споживче товариство
12500, Київська обл., смт. Рокитне, вул. Широка, 22

Позовна заява

 про захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.
(про стягнення штрафу 1700 грн. згідно рішення Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України)

З метою розгляду заяви приватних підприємців Держко Л.В. та Микитів К.С. щодо проблем відведення місць для стаціонарних пунктів торгівлі в смт. Рокитне, та з метою здійснення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства, Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на підставі ст. 16 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”, до Рокитнянського районного споживчого товариства було направлено запит від 11.06.04 р. №26/654 на предмет з’ясування обставин, викладених у зверненні, і вимогою надати установчі та інші документи споживчого товариства. Запит мав типову форму, конкретний перелік питань, підстави для надання інформації з посиланням на конкретні статті Закону України “Про Антимонопольний комітет України”. В запиті містилося попередження про відповідальність, яка передбачена ст. 52 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у разі подання недостовірної інформації, подання інформації в неповному обсязі, неподання інформації у встановлені головою відділення строки. Терміном надання інформації в запиті встановлено 10 днів після його отримання.
Документальним підтвердженням того, що Рокитнянське РСТ отримало запит відділення, є “Повідомлення про вручення поштового відправлення” від 12.06.04 №223.
Спеціалістами відділення в телефонних розмовах неодноразово пояснювалось працівникам споживчого товариства (секретарю та юристу), яку саме інформацію і у якому вигляді потрібно надати на запит.
Оскільки станом на 28.06.04 р. місячний термін розгляду заяви Пономаренків, у відповідності з ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” закінчився, головою територіального відділення на підставі абз. 1 п. 19 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29.06.98 № 169-р, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22.07.98 №471/2911, зі змінами і доповненнями, строк розгляду заяви був подовжений на 60 календарних днів, про що було повідомлено заявників (лист від 01.7.04 №23/731).
04.07.04 р. на адресу Рокитнянського РСТ направлено розпорядження Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 13-р “Про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Рокитнянського РСТ”, яке було вручене 08.07.04 р. (лист Київської обласної дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” від 24.07.04 №04-49-297), але товариство на це ніяк не прореагувало, відповідь на запит до територіального відділення до даного часу не надійшла.
Дії Рокитнянського районного споживчого товариства щодо неподання інформації у встановлені головою відділення терміни є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 13 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”.
На попереднє слухання справи 20.08.03 р. відповідач не з’явився, хоча завчасно був повідомлений про час та місце слухання справи (телефонограма №12 від 14.08.04 р.).
10.09.04 р. Адміністративною колегією Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішення №12 “Про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Рокитнянського РСТ та накладення штрафу”, яким на Рокитнянське РСТ за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачено пунктом 13 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, відповідно до абзацу 4 частини 2, частини 5 статті 52 цього Закону, накладений штраф у розмірі 1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень) та зобов’язано негайно після отримання рішення надати відповідь на запит відділення від 11.06.04 №26/654.
Рокитнянське районне споживче товариство 12.09.2004 р. отримало рішення Адміністративної колегії (лист “Укрпошти” від 10.11.04 №04-4297), але до цього часу штраф не сплачено, відповідь на запит не надано.
Відповідно до частини 2 статті 56 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов’язковим для виконання.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 2, 5, 12, 32, 33, 43, 54, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України, ст. 16 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”, п.13 ст.50; абз.4 ч.2, ч.5 ст.52; ч.2, ч.5 ст.56 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, п.36 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”, -

просимо:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з Рокитнянського районного споживчого товариства на користь Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України штраф у розмірі 1700 грн.
3. Зобов’язати Рокитнянське районне споживче товариство надати відповідь на запит Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.06.2004 р. №26/654.

Додатки:
1. Копія запиту від 11.06.04 р. №26/654.
2. Копія листа від 01.7.04 №23/731.
3. Копія розпорядження Адміністративної колегії Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №13-р від 03.07.04 р. “Про початок розгляду справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Рокитнянського РСТ”
4. Копія телефонограма №12 від 14.08.04 р.
5. Копія Рішення Адміністративної колегієї Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №12 від 10.09.04 р. “Про припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Рокитнянського РСТ та накладення штрафу”.
6. Докази надіслання копії позовної заяви та доданих до неї документів Відповідачу.

Голова Київського обласного
територіального відділення
Антимонопольного комітету України К.Д. Пономаренко