MENU

Зразки позовних заяв
(ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО)

ЗАЯВИ ТА КЛОПОТАННЯ:

Заява про забезпечення позову та забезпечення доказів у цивільній справі

Заява про перегляд заочного рішення суду

Заява про видачу судового наказу
 


ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ:

Заява про встановлення факту прийняття спадщини

Заява про встановлення факту родинних відносин

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ЗІ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Позовна заява про визнання права власності на спадкове майно по закону

 

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН:

Позовна заява про розірвання шлюбу

Позовна заява про стягнення аліментів

Заява про усиновлення дитини

Позовна заява про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною

Позовна заява про поділ спільнонажитого майна подружжя

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Позовна заява про визнання недійсним договору дарування

Позовна заява про стягнення боргу згідно розписки

Позовна заява про розірвання договору та відшкодування завданих збитків

Позовна заява щодо порушення умов договорів лізингу або найму

Позовна заява щодо порушення умов договору позики або позички

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ

Позовна заява про захист честі, гідності та ділової репутації

Позовна заява про визнання договору дійсним та визнання права власності на житловий будинок

Позовна заява про захист права інтелектуальної власності

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням (визнання права на користування ж.п.)

Позовна заява про визначення порядку користування земельною ділянкою

Позовна заява про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ

Позовна заява про відшкодування завданої матеріальної шкоди (ЖЕК+РДА)АПЕЛЯЦІЙНІ ТА КАСАЦІЙНІ СКАРГИ

Касаційна скарга на рішення (ухвалу) суду

Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами

Заява до Європейського суду з прав людини у цивільній справі (доопрацювати!)